Egesbæk & Bjerg Hansen ApS

            Supervision, coaching, psykoterapi og fordybelseskurser

  Supervision
på arbejdspladsen

Få arbejdsglæde og fri energi på arbejdspladsen

Vi tager afsæt i hverdagen og de problemer, der er her og nu, således
at den enkelte medarbejder får mulighed for nye indsigter omkring
kommunikationens og kontaktens betydning i arbejdsrelationerne.
Dette er med til at frigive kompetencer og ressourcer, så man på
arbejdspladsen kan arbejde på de fælles værdier og mål på en givtig måde.

Kursusledere Bente Egesbæk og Tove Bjerg Hansen

Kontakt os for et møde omkring udarbejdelsen og planlægningen
af et sådant forløb. Telefon 40 13 15 40 eller
mail til: egesbaek@mail.dk

 

forside