Egesbæk & Bjerg Hansen ApS

            Supervision, coaching, psykoterapi og fordybelseskurser

  Personligt lederskab

"Fordyb dit personlige lederskab"

Vi udbyder igen et kursus forløb over 6 hele dage i efteråret 2011, hvor du får mulighed for i en lille gruppe at få supervision og coaching på dit personlige lederskab.

I den lille gruppe vil der være mulighed for at fordybe din egen indsigt i egne handle- og tankemønstre samt uddybe din kontaktevne og dit nærvær i relation til dig selv og andre eksempelvis din overordnede, dine ledelseskollegaer og dine medarbejdere og dem, der er vigtige i dit private liv.

Vi kreerer et ”værensrum”, hvor den stressede hverdag kommer så tilstrækkeligt i baggrunden, at den dybere refleksion er mulig, og den fælles inspiration skaber fornyet klarhed. Derved frigøres energi til at kunne handle mere autentisk og i overensstemmelse med dit væsen og dine indre værdier.  Du vil opdage, at din evne til virkeligt nærvær i nuet forbedres
 

2011: Datoer tirsdage 2011: Datoer torsdage
Tirsdag den 30. august Torsdag den 25. august
Tirsdag den 27. september Torsdag den 22.september
Tirsdag den 25.oktober Torsdag den 20.oktober
Tirsdag den 15. november Torsdag den 10. november
Tirsdag den 13. december Torsdag den 8.december
Tirsdag den 10. januar 2012 Torsdag den 5.januar 2012

Alle dagene er fra kl. 9.30 – 18.00

Kursusledere Bente Egesbæk og Tove Bjerg Hansen
Kursussted:
Rishøjvej 24, Nakke, Nykøbing Sj.
Kursusafgift inklusiv forplejning:
15.500,- kr.

Tilmelding sker ved telefon 40 13 15 40 eller mail til: egesbaek@mail.dk
samt indbetaling af depositum på kr. 3.000 senest den 15. juli  

Kursusledere: Bente Egesbæk og Tove Bjerg Hansen

 

   

forside