Egesbæk & Bjerg Hansen ApS

            Supervision, coaching, psykoterapi og fordybelseskurser

  Ledelsescoaching
og supervision

Ledelsescoaching er en individuel coaching og supervision, der tager udgangspunkt i lederens personlige oplevelse af egen funktion og rolle som leder. Et af de centrale elementer i lederrollen i alle organisationer og på alle ledelsesniveauer er håndtering af menneskelige relationer til medarbejdere, kollegaer og chefer.

Etablering og vedligeholdelse af velfungerende relationer er en opgave, der til stadighed stiller krav til indlevelse, stillingtagen og fleksibilitet i egen lederstil.

De eksterne betingelser for lederrollen er sjældent stabile over tid - udskiftning i egen ledelse, ændrede forretningsbetingelser, nye opgaver og udskiftning i medarbejderstaben stiller til stadighed nye krav.

Vejen til lederfunktionen har i mange tilfælde været en faglig og resultatmæssig succes. Kompetencer og forudsætninger for personaleledelse er derimod sjældent blevet udviklet før udnævnelsen, og bliver derfor nemt en personlig opgave for den enkelte.

Lederrollen kan i mange organisationer være ensom, særligt når der opstår vanskeligheder
i samarbejdsrelationerne eller modstand mod forandring. Støtte og sparring fra kollegaer er ikke så oplagt og naturlig her som ved praktiske og faglige problemer.

Træning i brug af gængse ledelsesværktøjer tilbydes på mange arbejdspladser, men udvikling af egen lederstil og personlig lederpraksis er en proces, den enkelte selv har ansvar for. Her er Ledelsescoaching et stærkt værktøj.

Hvad er Ledelsescoaching
Ledelsescoaching er en individuel supervision, der tager udgangspunkt
i lederens personlige oplevelse af egen funktion og rolle som
leder. Lederens håndtering af konkrete situationer bearbejdes, nye
indfaldsvinkler til behandling af ledelsessituationer afprøves.
Relationerne til egen chef, kollegaer eller andre i organisationen kan
sættes i fokus, ligesom personlige oplevelser af dilemmaer mellem
arbejds- og privatlivet kan bearbejdes - alt i en personlig, professionel
og fortrolig sammenhæng.

I ledelsescoaching kan vi skabe rum så den enkelte kan at træde i
karakter og derved frigøre energi. Processen kan synliggøre uhensigtsmæssige
mønstre og derved hjælpe til at opløse bremsende strukturer.
Forløbet vil resultere i indsigt i egne konkrete handle- og udviklingsmuligheder.

Ledelsescoaching og supervisioner af to timers varighed koster kr. 2.000,-

 

forside