Egesbæk & Bjerg Hansen ApS

            Supervision, coaching, psykoterapi og fordybelseskurser

  Kroppsykoterapikurser

Kurser i Organisk Kroppsykoterapi

Her får du mulighed for at stifte bekendtskab med kroppsykoterapi på en spændende og nænsom måde i en gruppe med max.6 deltagere.

Indhold:
Kroppsykoterapi er en metode, hvor man arbejder med at komme i kontakt med kroppen, og at komme tilstede i den på et dybt sjæleligt plan.
Det er at arbejde med sin kropbevidsthed og dermed udvide sin selverkendelse. Den kan bidrage til en bedre forståelse af sig selv og andre, og til et mere realistisk syn på egne ressourcer og egen adfærd.

Tove siger:
”At stå på egne ben, at stå til noget, at kunne stå til at sige ja eller nej, er at have en god jordforbindelse og giver mulighed for relevante handlemønstre.
At kunne begribe sig selv og andre er at kombinere hoved og krop (tanker, følelser, handlinger og behov).
At have tilgang dit eget personlige rum i kroppen gør, at du ikke bliver ”væk” i tilpasning eller stress.
At udvide din kærlighedskapacitet i dit hjerteområde, samtidig med at du har kontakt til din rygside, gør, at du kan give og modtage kærlighed på en voksen naturlig og realistisk måde.” 

Alt dette er noget du får mulighed for, med udgangspunkt i forskellige kropøvelser, at berøre og få større bevidsthed om.

Kurserne er åbne for mennesker, som er professionelle behandlere.

Datoer og sted:

Hold 1: Fredag d. 4. november - søndag d. 6. november 2011. 

Alle dagene er fra kl. 9.30 - 18.00 på Rishøjvej 24, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.

Praktiske oplysninger:

Kursusafgift for 3 dage: Kr. 4.500 hertil forplejning 125 kr. pr. dag.
Tilmelding er bindende og kursusafgiften indbetales senest en måned før 1. kursusdag

Bank: Spar Nord. Holbæk konto nr.: 9040 6500002911.
Kursusleder:
Tove Bjerg Hansen
Kursussted: Rishøjvej 24, Nakke, Nykøbing Sj.


Efteruddannelse i Organisk Kroppsykoterapi 

Efteruddannelse i organisk kroppsykoterapi vil der blive afholdt  3 kurser i efteråret 2011 over 3 hele dage i træk (forlænget week-end)  

Hold 1:

De 3 dage vil være på følgende torsdage:
24.marts, 28. april og 19.maj

Ligeledes afholder Tove 2 gange 3 hele dage i træk (forlænget week-end)

Hold 2:
Fredag den 4. februar, lørdag den 5.februar og søndag den 6.februar

Hold 3:
Fredag 1.april, lørdag den 2. april og søndag den 3. april (er optaget!)

Alle dagene er fra kl. 9.30 – 18.00 på Rishøjvej 24, Nakke, 4500 Nykøbing Sj.

På efteruddannelsesdagene vil der blive lagt vægt på fordybelse af dig og teorierne, så din forståelse af at nuancere og raffinere det kroppsykoterapeutiske arbejde bliver udvidet.
Vi vil bl.a. arbejde under direkte supervision med det den enkelte bringer frem.
Vi vil fortsat have fokus på vigtigheden af centrering, vejrtrækning og grounding i nærvær og tilstedeværelse.
Raffinere kontakten til kroppens værenscentre så de ”aflukkede og frosne” områder i kroppen kan blive genopdaget og belivet.
Vi vil herudover arbejde med det autonome nervesystems reaktioner som kamp, flugt, frysning eller fraspaltning set i lysets af jeg´ets unikke mestrings-strategier.

Hold 1:
Fredag den 9. september – 11. september. Er optaget!

Hold 2:
Fredag den 30. september – 2. oktober. Er optaget!

Hold 3:
Fredag d. 18. november – 20.november. Ledige pladser.

Alle dagene er fra kl. 9.30 – 18.00 på Rishøjvej 24, Nakke,
4500 Nykøbing Sj.

Praktiske oplysninger:
Max 6 deltagere i hver gruppe

Kursusafgift for 3 dage: Kr. 4.500.
Hertil 125 kr. pr. dag for forplejning.

Tilmelding er bindende og kursusafgiften indbetales senest en måned før 1. kursusdag

Bank: Spar Nord. Holbæk konto nr.: 9040 6500002911.
Kursusleder:
Tove Bjerg Hansen
Kursussted: Rishøjvej 24, Nakke, Nykøbing Sj.

 

Tilmelding:

forside