Egesbæk & Bjerg Hansen ApS

            Supervision, coaching, psykoterapi og fordybelseskurser

    Bente Egesbæk · supervisor og psykoterapeut Cand.scient.adm. Konsulentuddannelse fra Finansministeriet.
Certificeret i Jungiansk Type Index JTI mv. Coaching uddannelse i Sverige i et femårigt forløb.
Uddannet som organisk psykoterapeut, og deltaget i supervisionsgrupper på Dansk Institut for Organisk Psykoterapi D.I.G.
Et treårs uddannelses- og fordybelsesforløb hos Richard Moss, Californien, USA.
11 år i Indenrigsministeriets departement med ansvar for organisations-, og ledelses- og medarbejderudvikling.Siden 1992 drevet egen terapipraksis med blandt andet coaching og supervisionsforløb for ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, ministerier, institutioner og private virksomheder.
Desuden konsulentvirksomhed med fokus på kommunikation, samarbejde, trivsel og læring i ledelses- og organisationsudvikling.


forside